Ny utbildningssatsning för affärsutvecklare inledd

Hur ska sociala företag drivas och finansieras? Okunskapen och ovanan på området är fortfarande stor. För att råda bot på detta har Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola, Almi Företagspartner Skåne, Ungas Innovationskraft, VINNOVA och Tillväxtverket inlett en pilotsatsning för att utbilda affärsutvecklare och affärsrådgivare. Startskottet gick den 24 februari, med ett halvdagsseminarium på Malmö högskola.

Utbildning: Samhällsentreprenörskap för affärsrådgivare

Mötesplats Social Innovation, Tillväxtverket och VINNOVA – Ungas Innovationskraft, Almi Företagspartner Skåne och Malmö Högskola välkomnar dig som är affärsrådgivare och affärsutvecklare till en halvdag där vi går igenom definitioner, utmaningar, begrepp och drivkrafter inom social Innovation och samhällsentreprenörskap med fokus på affärsutveckling och finansiering.

Utvecklas med dina idéer! Samhällsentreprenör – distans 2012/2013

Vilka är utmaningarna vi står inför och hur tar vi initiativ för att möta dem? Hur kan vi växa i rollen som samhällsförändrare?
Glokala Folkhögskolan i Malmö ger kursen Samhällsentreprenör på distans i samarbete med Malmö högskola. Kursen är tänkt att kunna kombineras med jobb, engagemang, studier eller skapande. Den innehåller både fördjupning med aktuell forskning inom samhällsentreprenörskap, men också mer konkreta delar kring sådant som projektplanering, kommunikation och finansiering. Exempel på spännande verksamheter inom samhällsentreprenörskap illustrerar genomgående kursen.
Några exempel på […]

Kurs i att sälja samhällsförändring

Den 25 mars hålls en utbildning i samhällsentreprenörskap i Stockholm. Niklas Hill från Trinambai Consulting och Eva Maria ”Evis” Sköld från Evis Social Entrepreneurs kommer att leda dagen ”Sälj samhällsförändring” för de som vill se sin idé blomma ut med hjälp av smart finansiering, bra samarbetspartner och kundkontakter.

Social Enterprises and Innovation

Malmö University is organizing a full day programme on social enterprises and innovation – potential and challenges in welfare organization. The purpose of the day is to inspire and reflect on present research within Social work and Organizing from a swedish and international context. Welcome on november 8th, in Room D131, Orkanen, kl. 9.30 – 16.00.