A MILLION MINDS

Som ett spår under Social Innovation Summit bjuder Malmö Stad in till C/O Stad och tar här ett helhetsgrepp om framtidens hållbara stadsförnyelse och belyser miljonprogrammet som innovationsarena. Här presenterar de en av sina talare – Yvonne Ingridsdotier från A Million Minds.

Social innovation och vinster i välfärden

I förra veckan presenterade Socialdemokraterna sitt förslag om hur man ska hantera vinster i välfärden. Tidigare har socialminister Göran Hägglund lanserat ett förslag om en etisk plattform som ska förbättra öppenheten inom vården. Vänsterpartiet vill helt begränsa vinster i välfärden medan intresseorganisationer som t ex Företagarna är emot en begränsning av vinst.