Konferens: Samhälle och Existens

26-27 april arrangerar Svenska Kyrkan och Malmö högskola en nationell konferens som rör sig i korsvägarna mellan politik, media, kultur och teologi och vänder sig till alla som arbetar med – eller är engagerade i – frågor som rör dessa samhällssektorer.

Integration och flyktingmottagning angelägen samhällsutmaning

Mer än 380 000 människor har i år korsat Medelhavet, på flykt undan krig och våld. Vad kan vi i Sverige göra för att flyktingmottagandet och integrationen av de nyanlända ska fungera så smidigt som möjligt? På konferensen Social Innovation Summit i november kommer frågan att diskuteras, med fokus på vilka sociala innovationer som skulle kunna underlätta den akuta situationen.

Impact Investing – the right type of capital for private alternatives in healthcare and education

The need for a more balanced investment philosophy is apparent. The good news is that it’s already here – known as impact investing. A perfect tool for collaborative, long-term investments with an explicit intent to create positive impact on predefined non-economic metrics, alongside monetary returns. Its characteristics are particularly useful in the areas of healthcare and education.