Folklabbet går från ord till handling

Folklabbet är ett nytt initiativ som vill lösa samhällsutmaningar med hjälp av designmetoder. Den allra första praktiska, demokratiska verkstaden äger rum just nu, i Almedalen. Mötesplats Social Innovation är en av Folklabbets partners och finns också på plats under premiärlabbet, som med hjälp av frivilliga deltagare tar sig an två vårdutmaningar.