Boskap räddar uttorkade jordar

I arbetet med att återskapa uttorkade jordar och få dem bördiga på nytt spelar boskap en viktig roll. The Savory Institute har lyckats skapa en modell för detta, så att deras lokala satsningar kan växlas upp i större skala. Arbetet stöttas av New Yorkbaserade Buckminster Fuller Institute, som utforskar pragmatiska sätt att forma vår framtid.