Vinnova finansierar innovationslabb i ny utlysning mot segregation

Hur tar vi reda på det egentliga behovet så vi utvecklar rätt lösningar för målgruppen? Det är en av huvudfrågorna i Vinnovas nya utlysning Social innovation mot segregation. Genom att finansiera innovationslabb vill man ge utrymme för aktörer från olika sektorer att utforska utmaningar kring segregation. Och med hjälp av designprocesser och labb skapa nya sociala innovationer.

Innovationslabb för samhällsutveckling

Komplexa globala samhällsutmaningar kräver nya, innovativa lösningar. Men hur hittar vi dessa när traditionella metoder inte längre räcker? Nya innovationsmiljöer växer fram runt om i världen som ett sätt att pröva nya metoder för att lösa komplexa samhällsutmaningar – lokalt. Nu har en svensk rapport tagits fram för att främja denna utveckling i Sverige.

Socialt Entreprenörskap skapar möjligheter i Alby

I helgen samlas tio engagerade entreprenörer och initiativtagare för att förverkliga sina samhällsförändrande företagsidéer. Med unika idéer som löser sociala problem och på olika sätt bidrar till ett bättre samhälle kommer de i helgen delta i SE Forums Innovationslabb på Subtopia i Alby, Botkyrka. SE Innovationslabb är en tre dagar lång kreativ workshop för att gå från idé till ett samhällsförändrande företag.