Nyheter

Social Enterprises- äntligen lite siffror och statistik

Det är Social Enterprise Coalition, SEC som genomfört en undersökning av social enterprise-sektorn i Storbritannien. Sammanlagt 1000 sociala entreprenörer har intervjuats om sitt arbete och statistik, siffror och slutsatser finns i rapporten, State of social enterprise Survey 2009, som är den första i sitt slag.

En slutsats från undersökningen är bland annat att social enterprises är mer konjunkturtåliga än traditionella företag, på grund av sin annorlunda struktur och sitt hållbarhetsfokus. Mitt i brinnande lågkonjunktur (2009) rapporterade 56 procent att deras omsättning ökade (att jämföra med vanliga SME som låg på 28 procent under samma år). Två tredjedelar av de tillfrågade gjorde en vinst 2009.  En annan viktig slutsats är att social enterprises ligger långt före andra företag, stora som små, då det gäller jämställdhetsarbete. Dryga 26 procent av de tillfrågade företagen leddes av kvinnor, dubbelt så många som i traditionella små/medelstora företag och 41% av styrelseledamöterna är kvinnor. 

I Storbritannien finns cirka 62 000 social enterprises och man räknar med att de står för 24 miljarder pund årligen till den brittiska ekonomin.  

Med social enterprise menar man företag och organsationer vars verksamhet syftar till att förbättra samhället och som delvis får sin inkomst från handel med olika tjänster och produkter.

Ladda ner undersökningen här. Läs mer om hur SEC definierar ett social enterprise.

I Sverige brukar vi prata om sociala företag, vilket inte är samma sak som social enterprise. Sociala företag handlar ofta om att ge människor som på olika sätt står utanför arbetsmarknaden jobb, något som i Storbritannien går under namnet Social Firms.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *