Event, Forskning

Seminarium om samhällsentreprenörskap

”Framtidens samhällsutveckling står inför utmaningar som kräver nya lösningar, därför vill vi öka fokus på och lyfta fram den betydelse samhällsentreprenörer har i framtiden”.

Det är en av anledningarna till att man arrangerar konferensen som riktar sig till beslutsfattare och nyckelpersoner inom samhällsentreprenörskapsområdet, men också till alla andra som är nyfikna på att lära sig mer.

– Fokus är inte så mycket på hur man blir samhällsentreprenörer, snarare på hur man kan stötta samhällsentreprenörer konkret. Vår erfarenhet är att många initiativ går i vasken för att de hamnar mellan stuprören , berättar Richard Uski från Trångsviksbolaget, som arbetar med att etablera en ny utbildning i samhällsentreprenörskap vid Mittuniversitetet.

Utbildningen startar under vårterminen 2011 och har fokus på ledarskap, organisation och kapitalförsörjning.

Under konferensen kommer man bland annat att informera om den nya utbildningen, samt om arbetet i ett av de pilotprojekt och ett forskningsprojekt som Trångsviksbolaget och Mittuniversitetet drivit med stöd från KK-stiftelsen.

– Genom att lära offentliga beslutsfattare mer om samhällsentreprenörskap kan fler initiativ få fäste och samhällsentreprenörskapet få plats i strategier och planer, berättar Richard Uski.

Konferensen äger rum den 7-8 oktober vid Mittuniversitet i Östersund.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *