Ekonomi, Event, Forskning

”Samhällentreprenörer är loket- nu ska vi lägga rälsen”

Den 7-8 oktober bjöd Mittuniversitetet in till seminarium om samhällsentreprenörskap. På plats under dagen fanns bl a representanter från Näringsdepartementet, Tillväxtverket samt forskare i samhällsentreprenörskap.

Seminariet inleddes med att Anna Hag från Näringsdepartementet berättade om deras arbete med en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Ett arbete som på många sätt har gemensamma nämnare med hur man behöver lyfta och arbeta med samhällsentreprenörskap och social innovation.

– Samhällsentreprenörskapet finns med på många håll i vårt arbete. Vår minister tycker det är mycket spännande och vi vill lyssna på er, för att se vad vi kan och ska ta in i vårt arbete och hur vi kan gå vidare. Det handlar ju om stora frågor, som att se över regelverk men också mycket om attityder.

Hon berättade även om hur arbetet fortskrider med departementets tjänsteinnovationsstrategi som presenterades i somras. En strategi som departementet menar är ett försök att utgå från medborgarnas behov och att tänka på medborgarnytta.

– Just samhällsentreprenörskap och social innovation är ett av spåren i strategin som vi kommer gå vidare med och vi kommer ha flera seminarier på temat framöver. Det är mycket att göra rent opinionsmässigt kring detta.

Även Hans Ahrens från Tillväxtverket lyfte samhällsentreprenörskap och social innovation som ett möjligt framtida arbetsområde för dem.

Tillväxtverket arbetar mycket med affärsutveckling i småföretag, regionala innovationsmiljöer och regional/lokal näringslivsutveckling där samhällsentreprenörskapet får en allt större roll.

– Samhällsentreprenörskap som företeelse har vi inte arbetat så mycket med, däremot med entreprenörskap. Vi kan därför vara ett bollplank för hur samhällsentreprenörer ska hitta den nationella arenan och en kunskapspartner för att se till att kunskapen sprids och kommer till nytta nationellt.

Under seminaritet berättade Trångsviksbolaget, Fanzingo och Sätra Brunn om sitt arbete med att inom ramen för KK-stiftelsens samhällsentreprenörsprogram vara pilotprojekt för att arbeta med kompetensutveckling för samhällsentreprenörer. Sätra Brunn har nyligen etablerat en egen investeringsmodell specifikt anpassad till deras arbete som samhällsentreprenörer. Trångsviksbolagets arbete har bland resulterat i att man under våren startar en ny utbildning på Mittuniversitetet i samhällsentreprenörskap.

– Jag ser samhällsentreprenörer som ett lok som tuffar fram med nya lösningar på samhällsutmaningar, nu handlar det om att lägga rälsen, sa Richard Uski från Trångsviksbolaget.

Samuel Sjöblom från Fanzingo berättade om att de är på gång med att skriva en bok om Fanzingo för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

– Vi har gått från att vara en ideell förening med 100 procent bidrag till att idag vara en samhällsentreprenör, på väg att starta ett aktiebolag. Idag är cirka hälften av vår omsättning inkomst från handel med olika tjänster och produkter.

Projektledare Anders Lundström berättade om Mittuniversitetets stora forskningssatsning på samhällsentreprenörskap. En satsning som handlar om att öka kunskaperna om hur samhällsentreprenörskap kan bana vägren för en hållbar utveckling i lokalsamhällen och företagande i glesa miljöer.

De kommer att arbeta tvärvetenskapligt och det långsiktiga målet är att skapa ett centrum för kunskapsuppbyggnad där samhällsentreprenörskap kan ses som en utgångspunkt för framtida affärs- och samhällsutveckling. Det är alltifrån att titta på utvecklingsmöjligheter, arbetssätt och verktyg för samhällsentreprenörer och politik för området.

Text: Erika Augustinsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *