Nyheter

Pilotkurs med fokus på social innovation i välfärdssektorn

Hösten 2013 startar Malmö högskola en pilotkurs om förändrings- och utvecklingsarbete i välfärdssektorn. På kursen blir du introducerad till olika teoretiska modeller för förändringsarbete och entreprenörskap. Genom att utveckla och genomdriva egna idéer tränas du i handlingskompetens och processkunskap. På kursen blandas föreläsningar och grupparbeten med nätbaserad inlärning. Kursen vänder sig till företagare, studenter samt personer som redan arbetar med förändringsarbete i välfärdssektorn.

Ett syfte med kursen är att du får vara med om att testa och utveckla nya pedagogiska former som understödjer det förändringsarbete, som du kanske befinner dig i, i din egen organisation eller företag.

Kursen ges på Fakulteten för hälsa och samhälle och är en del av ett utvecklingsprojekt mellan bl.a. Malmö högskola, Tillväxtverket och Region Skåne.

Ladda ner broschyren om pilotkursen
Läs mer på Malmö högskola

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *