Ekonomi, Event, Forskning

Nu diskuterar vi begreppen!

Den 8-10 december samlas tongivande forskare, samhällsentreprenörer och opinionsbildare på två platser i Sverige, Malmö och Sundsvall, för att diskutera social innovation och samhällsentreprenörskap- likheter, olikheter och betydelser.

Tvådagarskonferensen i Sundsvall arrangeras den 9-10 december av bland andra Entreprenörskapsforum, Mittuniversitetet, Länsstyrelsen i Jämtlands Län, Länsstyrelsen i Västernorrlands Län och Europeiska Unionen Utvecklingsfonden och är delvis en inledning på det stora forskningsprojekt som Mittuniversitet driver på temat samhällsentreprenörskap i glesa miljöer och som också kommer att presenteras under konferensen.

Under två dagar samlas ledande forskare från Sverige och internationellt för att vända ut och in på begreppen, samhällsentreprenörskap, socialt entreprenörskap och social innovation och försöka ge oss svar på några av de frågor som uppstår i samband med framväxten av samhällsentreprenörskapet.

Professor Siri Terjesen, Indiana University kommer att inleda konferensen med internationella perspektiv på socialt entreprenörskap medan Professor Elisabeth Sundin från Linköpings universitet kommer att prata om skillnaden mellan vanligt entreprenörskap och socialt entreprenörskap.

Professor Bengt Johannisson som bland annat anses vara den som myntat begreppet samhällsentreprenörskap och docent Yvonne von Friedrichs vid Mittuniversitet kommer att ge en överblick av vad vi vet om samhällsentreprenörskap i dag.

Under konferensens andra dag ligger fokus på att närmare diskutera olika inriktningar inom entreprenörskapsområdet; samhällsentreprenörskap, politiskt entreprenörskap och entreprenörskap inom utbildnings- och hälsosektorn.

Flera av forskarna som är med under konferensen är även engagerade i nätverket OSIS, som samlar information från olika forskningsprojekt om samhällsentreprenörskapets organisering

Den 8 december kommer man även i Malmö fokusera på begrepp och definitioner. Vad betyder egentligen samhällsentreprenörskap och vad är det som skiljer samhällsentreprenörskap, socialt entreprenörskap och social innovation.

Seminariet arrangeras av Malmö Högskola.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *