Forskning

Nordiskt innovationscenter för folkhälsa

Bakgrunden till förslaget är att finna lösningar på de stora utmaningar som hälso- och socialsektorerna i de nordiska länderna står inför. Detta gäller inte minst demografiutvecklingen; att allt fler lever längre, livsstilssjukdomar och komplicerade infektioner som kraftigt ökar belastningen på samhällets hälsotjänster.

Förslaget är en del i Nordiska ministerrådets storsatsning på sociala frågor, hälsa och välfärd.

Innovationscentret kan bidra till att lösa problem och ta fram strategier och ny praxis inom social- och hälsoområdet.

Ett av de arbetsområden som innovationscentret ska fokusera på är bland annat att utveckla former för socialt entreprenörskap i de nordiska länderna. Ett annat viktigt område är att uttveckla metoder och strategier för implementering av nya lösningar när det gäller produkter, tjänster eller miljöer samt utbilda i innovationsverksamhet och olika former av entreprenörskap.

Förslaget är att centret ska etableras vid Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.

 

 


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *