Ekonomi, Forskning

Mötesplats för samhällsentreprenörer

KK-stiftelsen erbjuder, i en utlysning till några av Sveriges högskolor, 4 miljoner kronor för att under två år etablera en mötesplats för samhällsentreprenörskap.

Mötesplatsen ska kopplas till ett eller flera nya lärosäten som är intresserade av att profilera sig inom området samhällsentreprenörskap.

Utlysningen riktar sig till de nya lärosäten som har forskningsprojekt eller kompetensutvecklingspiloter finansierade av KK-stiftelsen, bland andra Linnéuniversitetet, Malmö Högskola, Mittuniversitet och Mälardalens Högskola.

KK-stiftelsen startade sitt samhällsentreprenörskapsprogram 2008 och har sedan dess finansierat sammanlagt fem forskningsprojekt, åtta kompetensutvecklingspiloter samt initierat en tankesmedja, Smedjan och  www.samhallsentreprenor.se.

Syftet med utlysningen är att flytta över koordinering, samverkan och gemensam kommunikation till en mötesplats i regi av en högskola. Det saknas idag en gemensam mötesplats i Sverige för de olika aktörer som är intresserade av samhällsentreprenörskap.

KK-stiftelsen har tidigare finansierat mötesplatser för samproduktion inom olika områden, bland annat inom upplevelseindustrin. Mötesplatser är neutrala arenor där olika parter möts för att gemensamt utveckla kunskap och kompetens när ämnet är bransch- och sektorsöverskridande eller när det finns ett egenvärde i att öka samspelet mellan regionala, nationella och internationella aktörer.

Arbetet med att etablera Mötesplats Samhällsentreprenörskap hoppas man ska vara igång i början av juni i år.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *