Forskning

Krönika Fredrik Björk: Finns det affärsplaner för samhällsentreprenörer?

”Något av det mest stimulerande man kan göra inom högre utbildning är att utveckla nya kurser. I de allra flesta fall innebär detta en ganska omfattande arbetsinsats som genomförs utanför arbetstid och med stor tidspress. Men kursutvecklingsprojekten som KK-stiftelsen finansierade inom samhällsentreprenörskap har varit markant annorlunda. Här har det funnits resurser och ett längre tidsperspektiv, två år. Samtidigt har det inte varit utan utmaningar, inte minst att förpacka något så svårfångat och praktiskt som samhällsentreprenörskap i akademisk kartong.

En grundläggande fråga har naturligtvis varit vad som bör ingå i en kurs i samhällsentreprenörskap. Att skapa en sådan är naturligtvis en entreprenöriell process som inte handlar om att skapa något ur tomma luften, utan om att skapa sig en överblick över hur andra sådana kurser ser ut, och därefter skapa något mycket bättre!

”There is too much focus on business plans, and too little entrepreneurship”. Publiken skruvade på sig en aning. Någon harklade sig, en yngre man, kanske student, skrattade till. Den distingerade professorn som bjudit in mig fick något lätt plågat i blicken. Scenen ägde rum på Handelshögskolan i Köpenhamn där jag var inbjuden för att tala om skapandet av vår internationella kurs Social Entrepreneurship and Innovation. Min kommentar gällde de entreprenörskapskurser jag kommit i kontakt med där affärsplaneskrivande ofta varit en grundläggande del. När det gäller de samhällsentreprenörer jag mött och arbetat med under de senaste åren har skrivandet av affärsplaner däremot inte varit en färdighet som varit avgörande för deras framgång.

Det handlar inte om att vi skall sluta planera. ”Plans are nothing but planning is everything” är ett av mina favoritcitat och beskriver rätt bra mitt förhållningssätt till planerande. Som jag ser planer är deras viktigaste funktion att skapa överblick samt att fungera som kommunikationsinstrument i förhållande till olika intressenter. Men det är dags att bryta sig ur tvångströjan. Det är idén och konceptet som skall styra hur planen ser ut och inte några färdiga mallar. Det språk och de begrepp som används i affärsplaner skymmer och hindrar ofta mer än de hjälper. Det är därför dags för samhällsentreprenörer att skapa nya begrepp med utgångspunkt i sina erfarenheter och sin verklighet.”

Fredrik Björk

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *