Nyheter

Dansk strategi för samhällsentreprenörskap lanserad

Under 2009 har Mandag Morgen arbetat i en s.k ”Task Force” tillsammans med ett 70-tal representanter som alla på olika sätt arbetar med samhällsentreprenörskap; sociala entreprenörer, organisationer, högskolor, regioner och myndigheter.

Syftet med arbetet har varit att lägga fram en nationell strategi för hur Danmark ska arbeta med att lyfta upp och främja samhällsentreprenörer. Man slår fast att samhällsentreprenörer bygger broar mellan civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv och visar vägen för hur framtidens välfärd byggs. Ett gemensamt drag för dessa aktörer är att där samhället ser problem och kostnader, ser samhällsentreprenörer möjligheter och värden.

Med samhällsentreprenörer menar man företag och organisationer som:

  • Har som mål att förbättra samhället
  • Är innovativa, d v s arbetar med nya produkter eller tjänster.
  • Är professionella, d v s bygger inte på frivilligarbete.
  • Ägs privat eller kollektivt, d v s ägs inte av offentlig sektor.
  • Återinvesterar vinst.

I rapporten presenteras ett antal danska samhällsentreprenörer och deras verksamhet för att påvisa deras innovationskraft och hur de arbetar och tänker i sitt förändringsarbete. Man ger också ett förslag till strategi, som på tre års sikt ska göra Danmark till ett ledande land då det gäller att arbeta med samhällsentreprenörskap.

Strategin innehåller ett åtgärdsprogram på 20 punkter, som syftar till att förändra och förbättra regelverk och struktur för att bättre passa dessa organisationer och företag. Eftersom samhällsentreprenörer arbetar tvärsektoriellt och inbegriper alla samhällssektorer riktar sig åtgärdsförslagen till både offentlig, privat och civil sektor.

De 20 åtgärder som föreslås rör övergripande kulturförändring, tillgången till kapital, kompetensförsörjning, legala former och regleringar och marknad. En viktig åtgärd är att systematiskt undersöka och kartlägga vilka dessa samhällsentreprenörer är och hur området ser ut. En annan åtgärd är att ser över tillgången till kapital och ge förslag på hur kapitalförsörjningen kan anpassas bättre för att stödja samhällsentreprenörers verksamhet.

Bland annat föreslås ett årligt samhällsentreprenörsindex i samband med den danska regeringens årliga entreprenörsindex och inrättande av starta eget-bidrag och kom-igång-lån specifikt utformade för samhällsentreprenörer. Andra konkreta åtgärder är att skapa en nationell webb för samhällsentreprenörer, dela ut ett årligt pris och skapa utbildningar och möjligheter till kompetensutveckling.

Se video från lanseringen i januari.

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *