Forskning betonar gruppens roll vid lärande i acceleratorer

Ett starkt intresse för företagandets roll i utvecklingsländer ledde Duncan Levinsohn till forskning om entreprenörers lärande. I juni la han fram sin avhandling ”No Entrepreneur is an Island: An Exploration of Social Entrepreneurial Learning in Accelerators”, vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. En av avhandlingens slutsatser är att gruppen i en accelerator skapar merparten av lärandet tillsammans.

Ny internationell rapport om samhällsentreprenörskap i Sverige

msi_forskning_utbildningDen senaste tiden har det kommit ett antal rapporter om samhällsentreprenörskap, sociala innovationer och sociala företag i Sverige. Bland annat finns en kartläggning av sociala företag i Europa med tillhörande landrapporter och en innovations- och forskningsagenda som benar ut ekosystemet för sociala innovationer i Sverige.
Senast ut i raden är en studie från EFESEIIS med titeln Social Enterprise, Social Innovation and Social […]