”Digitalisering och delningsekonomi kommer att förändra samhället på genomgripande sätt”

Den 26 april kommer Åsa Minoz till Malmö för att leda eventet Så förändrar delningsekonomin vårt samhälle – Sege Park i Malmö som case tillsammans med Oscar Pelin, samordnare för testbädd Malmö i det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Vi fick en liten pratstund med Åsa Minoz för att ta reda på vem hon är och mer kring innehållet på eventet den 26 april.

Event 17 april: Sociala innovationer som förändrar Sverige – Helsingborg skapar en testbädd för social innovation

Genom att lyfta konkreta exempel på sociala innovationer kan vi också få ta del av gemensamma utmaningar, framgångar och frågeställningar. Vad saknas i dagens systemstruktur? Vilket stöd behövs för att växla upp framgångsrika initiativ? Hur kan vi bli bättre på att utvärdera värdet av sociala entreprenörers insatser?

Event 6 april: Det svenska innovationssystemet – hur förenar vi sociala och affärsmässiga framgångar för ökad samhällsnytta?

Social innovation och dess viktiga roll i att möta de globala samhällsutmaningarna, har uppmärksammats i allt högre utsträckning under 2000-talet. Det globala arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 visar angelägenheten av att sociala innovationer kommer hela samhället till nytta. Ett flertal av de globala hållbarhetsmålen är dessutom helt av social karaktär och där sociala innovationer behövs för att bidra till att målen uppnås.

Education and research methodology for and about social innovation and social entrepreneurship – Network meeting in Umeå

We hereby welcome you to the second network meeting for researchers with an interest in social innovation and social entrepreneurship. The purpose of the gathering is to provide a place and a platform to discuss current and future research on social innovation in Sweden. The event takes place in connection with Social Innovation North.

Crowdsourcing week – blog post #1: Decentralization, Crowdsourcing and Trust

Crowdsourcing Week (CSW) Arctic // Europe 2018 is arranged in Luleå and Vuollerim on the 20 – 24 March. CSW brings the latest developments in crowdsourcing to centre stage, focusing around trending topics such as Finance, ICO’s & Green Bonds, Energy & Sustainability, Innovation and CrowdGaming, Agriculture, Farming, Travel & Tourism in the Sharing Economy. European and other international speakers from US and Asia will share how crowdsourcing is shaping their industries and is transforming organizations today.
Forum for Social Innovation (MSI) is an organizing partner […]